ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Οι  σπουδαστές ηλικίας έως 15 ετών θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από γονέα, κηδεμόνα, ή καθηγητή. Εφόσον συνοδεύονται από καθηγητή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.

Για τη συμμετοχή σπουδαστών ηλικίας από 15 έως 18 ετών, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από γονέα, κηδεμόνα ή καθηγητή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. 

Λόγω του ότι ο αριθμός των δωματίων είναι συγκεκριμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής την 30η Μαρτίου.