ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

http://www.paros.gr/el/polymesa/xartis.html


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για να φτάσετε

https://www.bluestarferries.com/en/

http://www.paros.gr/el/pros-paro/sigkinonies.html

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ


Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ θα εξαντλήσουν την προσοχή τους ώστε να παράσχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε όλους τους συμμετέχοντες. Επειδή εκ της φύσεως της διοργάνωσης δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση κάθε σπουδαστή ξεχωριστά σε εικοσιτετράωρη βάση, ο κάθε σπουδαστής θα είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και οι ανήλικοι σπουδαστές θα πρέπει να συνοδεύονται.